BẠN ĐANG NGHĨ GÌ?
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn - Chúng tôi sẽ cho bạn giải pháp

Hỗ trợ trực tuyến

Chính sách bảo mật giao dịch của khách hàng

I: Mục đích của chính sách thu thập và bảo mật thông tin

Để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi giao dịch mua bán sử dụng dịch vụ tại website   dienmaytruongdoanh.vn Chúng tôi đã đề ra Chính sách bảo mật giao dịch của khách hàng. Trong Chính sách này chúng tôi sẽ nêu rõ những hạng mục quan trọng trong quy trình bảo mật giao dịch thanh toán bao gồm: Loại thông tin thu thập, Thời gian lưu trữ thông tin, Sử dụng thông tin khách hàng, Chia sẻ thông tin cho bên thứ ba, Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng, Quyền của khách hàng đối với thông tin trên website, Phương thức dùng cookies trên website và Việc cập nhật cam kết bảo mật. 

* Mục đích khi thu thập thông tin cá nhân

Thực hiện và quản lý việc đặt hàng của khách hàng.

Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại, chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng.

Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp.

Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến nếu có.

II: Các quy định cụ thể của Chính sách thu thập và bảo mật

Toàn bộ thông tin khách hàng khi mua sắm tại dienmaytruongdoanh.vn sẽ được bảo mật và không tiết lộ cho bên thứ ba trái với qui định của pháp luật hiện hành.

Chính sách này công bố cách thức mà website thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng và tổ chức, doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Trong trường hợp có truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát thì website dienmaytruongdoanh.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hay thiệt hại nào phát sinh hoặc từ liên quan đến truy cập trái phép đó. 

Website dienmaytruongdoanh.vn đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của khách hàng. 

1. Loại thông tin thu thập

a: Đối với cá nhân

Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, thói quen, sở thích.

Số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax..

b: Đối với tổ chức, doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp của khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, mã số thuế.

Các thông tin khác phục vụ Chương trình khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của khách hàng.

Các thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi thông tin, từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

2. Thời gian lưu trữ thông tin đã thu thập

Thông tin thu thập sẽ được lưu trữ vĩnh viễn cho đến khi khách hàng có yêu cầu thay đổi hoặc hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp sẽ được bảo mật trên máy chủ của website dienmaytruongdoanh.vn.

3. Sử dụng thông tin sau khi thu thập

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của khách hàng cho các công ty khác trong nhóm, các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật.

Ví dụ: Chúng tôi nhờ bên thứ ba phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng nếu có. Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp bán cả công ty hoặc chỉ một phần.

Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, Chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà KHÔNG được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.

Website có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác. Xin lưu ý rằng dienmaytruongdoanh.vn không có nhiệm vụ bảo mật thông tin, nội dung của bên thứ ba hay các website khác hoặc bên thứ ba nào mà dienmaytruongdoanh.vn chuyển giao dữ liệu phù hợp với Chính sách bảo mật. 

4. Phạm vi chia sẻ thông tin thu thập

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin thu thập cho bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu cho pháp lý, thực thi các chính sách của chúng tôi. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này cho những trường hợp sau:

- Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch, vận chuyển và hỗ trợ khách hàng) để hướng dẫn về sản phẩm, dịch vụ, thông tin liên lạc của bên thứ ba. Các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi, liên hệ với khách hàng đúng với mục đích được cung cấp thông tin từ chúng tôi.

- Bên thứ ba khác (nếu có) mà khách hàng yêu cầu chúng tôi gửi thông tin (hoặc bên mà khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác). 

- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác. Các thông tin cá nhân tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, địa chỉ cá nhân, số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất cứ điều gì khác mà chúng tôi cho là có liên quan. 

- Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của chúng tôi tin rằng cần thiết hay thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật và theo yêu cầu của pháp luật.

III: Phương thức và công cụ để khách hàng xử lý đối với các thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi đều có thể xử lý thông tin cá nhân bằng các hình thức như sau: 

Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập; 

Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập; 

Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với khách hàng hội viên có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website); 

Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin; 

Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập;

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với Ban quản trị website qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website. 

Trường hợp Khách hàng cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên. 

1 Sử dụng Cookies trên website của Sàn

Cookies chỉ được website sử dụng để lưu lại trạng thái về các sản phẩm người dùng đã xem qua trong lần truy cập cuối cùng nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho người dùng khi truy cập lần sau. 

Việc chấp nhận cookie không phải là một yêu cầu bắt buộc khi truy cập web. Tuy nhiên chúng tôi muốn chỉ ra rằng việc sử dụng các tính năng trên web và đặt hàng chỉ được thực hiện tốt hơn khi có sự kích hoạt của các tập tin cookie. dienmaytruongdoanh.vn chỉ sử dụng cookies thuận tiện cho khách hàng trong việc sử dụng trang web và không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin khác về Khách hàng. Khách hàng có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc dienmaytruongdoanh.vn xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích nêu trên. 

2 Cập nhật cam kết bảo mật 

Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân khi không có sự đồng ý từ cá nhân.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.

Ban quản trị website yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên. Ban quản trị website không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của cá nhân đó nếu xét thấy tất cả thông tin cung cấp là không chính xác.

Website sẽ chỉnh sửa Cam kết bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết hoặc để phù hợp với quy đinh pháp luật mới, bản cập nhật sẽ được công bố trên website dienmaytruongdoanh.vn 

IV: Quản lý thông tin xấu

Người truy cập, thành viên khi truy cập website dienmaytruongdoanh.vn  phải tuân thủ mọi quy định, nguyên tắc và chính sách của dienmaytruongdoanh.vn. cũng như các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Không được dùng  dienmaytruongdoanh.vn  để kích động, ngôn ngữ tục tĩu gây mất thuần phong mỹ tục của người Việt nam, chống phá nhà nước, bôi nhọ tôn giáo, chính trị… 

Người truy cập, thành viên Không được dùng website dienmaytruongdoanh.vn làm công cụ để mưu lợi cá nhân trực tiếp hay thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website.

Website dienmaytruongdoanh.vn có quyền xóa bất cứ hoạt động sai trái nào mà không cần phải báo trước.

Người truy cập, thành viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi sai trái nếu có khi sử dụng website dienmaytruongdoanh.vn

Thong ke