BẠN ĐANG NGHĨ GÌ?
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn - Chúng tôi sẽ cho bạn giải pháp

Hỗ trợ trực tuyến

Phần mềm hội thảo DCNM-5SMA Bosch Software

Liên hệ

Phần mềm hội thảo DCNM-5SMA Bosch Software

Cho phép hiệu suất hệ thống tốt nhất có thể
Nâng cấp phần mềm tiện lợi thay vì phần cứng đắt tiền
Cập nhật thường xuyên
Tự động tìm kiếm thiết bị
Điều khiển tối đa 750 thiết bị DICENTIS cho người tham gia
Giải pháp máy chủ con
Không cần tương tác người dùng để chạy hệ thống
Đầu vào và đầu ra Dante TM cho âm thanh của phòng họp

Số lượng: *

Phần mềm hội thảo DCNM-5SMA Bosch Software

Cho phép hiệu suất hệ thống tốt nhất có thể
Nâng cấp phần mềm tiện lợi thay vì phần cứng đắt tiền
Cập nhật thường xuyên
Tự động tìm kiếm thiết bị
Điều khiển tối đa 750 thiết bị DICENTIS cho người tham gia
Giải pháp máy chủ con
Không cần tương tác người dùng để chạy hệ thống
Đầu vào và đầu ra Dante TM cho âm thanh của phòng họp

Phần Mềm Hệ Thống DICENTIS được sử dụng như một nền tảng điều khiển toàn bộ Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS. Các chức năng cơ bản được đưa vào; còn các chức năng bổ sung có thể được thêm vào tùy thuộc vào chức năng được yêu cầu.

Tổng quan hệ thống

Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS có thể được cập nhật nhờ các bản cập nhật phần mềm thông thường. Các bản cập nhật phần mềm này được sử dụng miễn phí năm đầu tiên sau khi kích hoạt hệ thống DICENTIS. Sau năm đầu tiên, có thể mua Thỏa Thuận Bảo Trì Phần Mềm (SMA) cho (DCNM-1SMA) 1 năm, (DCNM-2SMA) 2 năm hoặc (DCNM-5SMA) năm năm. Để biết thêm thông tin, tham khảo thông tin liên quan đến sản phẩm trên www.boschsecurity.com.

Chức năng

Phần Mềm Hệ Thống DICENTIS là một giải pháp máy chủ - máy khách và bao gồm hai cấu phần chính: Phần Mềm Máy Chủ và Ứng Dụng Cuộc Họp.

Phần mềm máy chủ

Phần mềm máy chủ gồm nhiều dịch vụ Windows. Các dịch vụ riêng lẻ không có giao diện người dùng và chạy trong nền để điều khiển và theo dõi tất cả các thành phần DICENTIS và tùy chọn (các) Ứng Dụng Cuộc Họp chạy trên máy khách. Một giao diện người dùng sẽ hiện diện cho trạng thái và chẩn đoán hệ thống. Phần Mềm Máy Chủ cũng bao gồm một môđun kích hoạt giấy phép. Cần phải có môđun này để kích hoạt giấy phép của Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS hoàn chỉnh.

Sau khi Phần Mềm Máy Chủ được lập cấu hình bằng Ứng Dụng Cuộc Họp, Phần Mềm Máy Chủ có thể chạy tự động mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng.

Ứng dụng cuộc họp

Ứng Dụng Cuộc Họp có vai trò như một giao diện người dùng máy tính và được dùng để lập cấu hình hệ thống và quản lý cũng như chuẩn bị các cuộc họp. Bên cạnh thiết bị Multimedia, ứng dụng này là giao diện người dùng của hệ thống. Để chuẩn bị và quản lý một cuộc họp từ Ứng Dụng Cuộc Họp, cần có môđun phần mềm Chuẩn Bị và Quản Lý Cuộc Họp DICENTIS.

Nếu cần, máy chủ chạy phần mềm và các ứng dụng cuộc họp có thể chạy trên từng máy tính riêng. Việc này cho phép việc gán chức năng cho người dùng khác nhau và/hoặc máy tính - ví dụ: một hoặc nhiều người dùng có thể lập cấu hình hệ thống (lập cấu hình), trong khi những người dùng khác:
• đăng ký và gán cho họ là người tham gia (chuẩn bị cuộc họp).
• quản lý cuộc họp (quản lý cuộc họp) trên một máy tính riêng.
Phần mềm hệ thống có các chức năng cơ bản sau đây:
Lập cấu hình từ ứng dụng Cuộc Họp:
• Các thiết bị được tìm tự động và có thể được chỉ định tự động hoặc thủ công cho một chỗ ngồi.
• Cài đặt chỗ ngồi chủ tọa.
• Quản lý người dùng.
• Cài đặt mức âm lượng đầu ra của loa multimedia và khuếch đại âm thanh trên DCNM‑APS (cả Đầu vào / Đầu ra của dây và Đầu vào / Đầu ra Dante có sẵn).
• Bật/tắt Triệt phản hồi âm thanh.
• Căn chỉnh âm thanh phòng theo 5 dải thông số.
• Có thể xác định quyền ưu tiên người dùng và chuông triệu tập.
• Hẹn giờ phát biểu cho mỗi lượt phát biểu, để phân phối thời gian phát biểu đồng đều hơn giữa những người tham gia và giúp cuộc họp hiệu quả hơn.

Thiết bị multimedia được cài đặt là chỗ ngồi chủ tọa có thể truy cập vào các chức năng:
• Các chế độ micrô:
– Chế độ mở tự động, Chế độ mở điều khiển thủ công, Chế độ chèn ngang, Chế độ giọng nói.
• Số lượng micrô mở: 1 đến 25.
• Số lượng người phát biểu chờ: 0 đến 200.
• Bật/tắt tự động tắt micrô sau 30 giây.
• Bật/tắt chuông ưu tiên.
• Điều khiển âm lượng chính.
• Tạo âm triệu tập.
Bạn phải kích hoạt giấy phép cho máy tính chạy máy chủ phần mềm trước khi có thể sử dụng. Khi bạn đặt mua phần mềm hệ thống DICENTIS DCNM‑LSYS, chúng tôi sẽ gửi qua email, email có chứa tất cả thông tin về cách kích hoạt hệ thống. Nếu phải thay máy tính chạy bằng máy chủ phần mềm, cách đơn giản để áp dụng được ngay là kích hoạt máy tính thay thế mà không cần đặt hàng phần mềm mới. Đại diện của Bosch có thể cung cấp thêm thông tin về vấn đề này, nếu cần thiết.

Điều khiển sơ đồ micrô khái quát trên nền web 
Máy chủ cũng lưu trữ máy chủ web cho phép điều khiển sơ đồ micrô khái quát trên nền web. Điều khiển sơ đồ micrô khái quát trên nền web có chức năng sau:
• Bật và tắt micrô
• Hiển thị trạng thái micrô của chỗ ngồi
• Tải lên nền để mô phỏng bố trí phòng
• Tự động vẽ bố trí cho thiết bị đích được dùng
• Hiển thị nếu thiết bị thảo luận ở trạng thái lỗi
• Cập nhật tự động quyền của người dùng khi kích hoạt và bỏ kích hoạt cuộc họp
• Hiển thị ảnh người tham gia

Máy chủ web dành cho tài liệu cuộc họp 
Máy Chủ cũng lưu trữ máy chủ web, cho phép lưu trữ và truy xuất tài liệu liên quan đến cuộc họp. Điều khiển sơ đồ micrô khái quát trên nền web. Máy chủ web có chức năng sau:
• Tải lên tài liệu liên quan đến cuộc họp
• Liên kết các trang web và tài liệu với cuộc họp và các mục của chương trình cuộc họp

Thông số kỹ thuật

  Máy tính chạy phần mềm máy chủ (ứng dụng cuộc họp, tùy chọn):
Ít hơn 100 thiết bị & không có nhận dạng hoặc hình ảnh người tham gia • Windows server 2012 R2 64 bit (gồm tính năng .NET Framework 3.5) hoặc:
• Windows server 2016 (bao gồm tính năng .NET Framework 3.5).
Điểm chuẩn CPU
RAM
Dung lượng trống
trên ổ cứng
Thẻ Ethernet
• >= 6000*
• 8 GB
• 20 GB
• 1 GB
 
Ít hơn 100 thiết bị có nhận dạng hoặc hình ảnh người tham gia • Windows server 2012 R2 64 bit (gồm tính năng .NET Framework 3.5) hoặc:
• Windows server 2016 (bao gồm tính năng .NET Framework 3.5).
Điểm chuẩn CPU:
RAM:
Dung lượng trống
trên ổ cứng:
Thẻ Ethernet:

• >= 7000*
• 16 GB
• 50 GB
• 1 GB
 

Tối đa 750 thiết bị & không có nhận dạng hoặc hình ảnh người tham gia • Windows server 2012 R2 64 bit (gồm tính năng .NET Framework 3.5) hoặc:
• Windows server 2016 (bao gồm tính năng .NET Framework 3.5).
Điểm chuẩn CPU
RAM
Dung lượng trống
trên ổ cứng
Thẻ Ethernet

• >= 9000*
• 16 GB
• 50 GB
• 1 GB

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Thong ke